1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
jsedmik 03.10.2021

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

 


Klinika pracovního lékařství 1. LF UK

120 00 Praha 2, Na Bojišti 1
telefon: sekretariát 224 964 537, 224 964 630
fax.: 224 964 325, 224 964 629

e-mail: nempov(zavináč)LF1.cuni.cz (sekretariát)
http://nempov.lf1.cuni.cz/

 


Toxikologické informační středisko:

120 00 Praha 2, Na Bojišti 1
tel.: 224 964 234, 224 964 151
e-mail: MUDr. Kateřina Kotíková 
katerina.kotikova(zavináč)vfn.cz


Přednosta:

prof. MUDr. Sergej Zacharov, PhD.,
sergej.zacharov(zavináč)LF1.cuni.cz,
sergej.zacharov(zavináč)vfn.cz


5579
Otevřete zde

Sekretariát:

Tereza Klusáčková, tereza.klusackova(zavináč)vfn.cz

Adéla Kříčková, mailto:adela.krickova(zavináč)vfn.cz
Personální obsazení:

prof. MUDr. Sergej Zacharov, PhD.,
sergej.zacharov(zavináč)LF1.cuni.czsergej.zacharov(zavináč)vfn.cz
prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.,
daniela.pelclova(zavináč)LF1.cuni.cz, daniela.pelclova(zavináč)vfn.cz
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., pavel.urban(zavináč)szu.cz
odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., zdenka.fenclova(zavináč)LF1.cuni.cz
odb. as. MUDr. Jiří Hlušička, jiri.hlusicka(zavináč)vfn.cz
odb.as. MUDr. Petr Klepiš, petr.klepis(zavináč)vfn.cz
odb. as. MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D. pavlina.klusackova(zavináč)LF1.cuni.cz
MUDr. Kateřina Kotíková katerina.kotikova(zavináč)vfn.cz
prim. MUDr. Jiří Lešovský, jiri.lesovsky(zavináč)vfn.cz
odb. as. MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA, alena.machovcova(zavináč)fnmotol.cz
odb. as. MUDr. Jiří Valenta, jiri.valenta(zavináč)vfn.cz
odb. as. Bronislava Viest, bronislava.viest(zavináč)LF1.cuni.cz
odb. as. MUDr. Kamil Vlček, kamil.vlcek(zavináč)LF1.cuni.cz
Mgr. Štěpánka Vlčková, CSc., svlck(zavináč)LF1.cuni.cz


Postgraduální studenti:

MUDr. Olga Nurieva
MUDr. Jiří Hlušička
MUDr. Lucie Lischková
MUDr. Jan RulíšekKlinika provádí výuku posluchačů 4. ročníku 1. LF a 6. ročníku 2. LF. Stáže pro 4. ročník 1. LF jsou zakončeny zkouškou. Výuka probíhá v rámci výuky vnitřního lékařství. Pedagogická činnost je zaměřena na výuku nemocí z povolání, posuzování vztahu profese a profesionálních rizik ke zdravotnímu stavu. Klinika je akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání.