1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
jsedmik 20.02.2017

Výzkumné zaměření kliniky

Výzkumné zaměření kliniky

Výzkumné zaměření kliniky se realizuje v následujících oblastech:


PROFESIONÁLNÍ PNEUMOLOGIE

 • Nanotechnologie a jejich vliv na zdraví
 • Inhalační expozice nanočásticím a markery iniciálního poškození v kondenzátu vydechovaného vzduchu
 • Perkutánní absorpce nanočástic
 • Transfer nanočástic v lidském organismu
 • Markery zánětu v kondenzátu vydechovaného vzduchu u alergických onemocnění

PROFESIONÁLNÍ TOXIKOLOGIE

 • Antidota pro intoxikace chemickými látkami
 • První pomoc po požití chemických látek
 • Následky intoxikace 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxinem
 • Dlouhodobé zdravotní následky akutních a chronických intoxikací, prevence
 • Prevence poškození chemickými přípravky v domácnostech
 • Následky intoxikace olovem, rtutí, thaliem
 • Profesionální poškození nervového systému

KLINICKÁ TOXIKOLOGIE

 • Role environmentálních faktorů v rozvoji metabolických a neurodegenerativních procesů.
 • Patofyziologické mechanismy poškození centrálního nervového systému a orgánu zraku při akutní otravě metanolem
 • Nové biomarkery poškození a proteomika krevního séra při akutních a chronických intoxikacích
 • Oxidační stres a zánět v toxikologii metanolu
 • Metabolické účinky metanolu.
 • Intoxikace rekreačními drogami
 • Léčení intoxikací houbami

NEMOCI Z POVOLÁNÍ

 • Cílené vyhledávání nových nemocí z povolání
 • Diagnostika nemocí z povolání, kritéria pro uznání nemocí z povolání
 • Seznamy nemocí z povolání, mezinárodní srovnání
 • Statistika profesionálních onemocnění a jejich vývoj v České republice
 • Syndrom vyhoření, problém tvůrčí kreativity při řešení pracovních úkolů a účinky změněných stavů vědomí
 • Statistika profesionálních onemocnění a jejich vývoj v České republice