1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
josmart 20.02.2017

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN


Klinika pracovního lékařství 1. LF UK

120 00 Praha 2, Na Bojišti 1
telefon: sekretariát 224 964 537, 224 964 630
fax.: 224 964 325, 224 964 629

e-mail: nempov(zavináč)LF1.cuni.cz (sekretariát)
http://nempov.lf1.cuni.cz/

 


Toxikologické informační středisko:

120 00 Praha 2, Na Bojišti 1
tel.: 224 919 293, 224 915 402
e-mail: doc. MUDr. Sergey Zakharov, Ph.D.
sergey.zakharov(zavináč)LF1.cuni.cz
http://www.tis-cz.cz


přednosta:
prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., daniela.pelclova(zavináč)LF1.cuni.cz, daniela.pelclova(zavináč)vfn.cz

sekretariát :
Adéla Matušková, adela.matuskova(zavináč)vfn.cz
Tereza Klusáčková, tereza.klusackova(zavináč)vfn.cz


Personální obsazení:

odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., zdenka.fenclova(zavináč)LF1.cuni.cz

odb. as. MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D. pavlina.klusackova(zavináč)LF1.cuni.cz

odb. as. MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA, alena.machovcova(zavináč)fnmotol.cz
odb. as. Mgr. Karolína Mrázová, Ph.D. karolina.mrazova(zavináč)vfn.cz.
prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., daniela.pelclova(zavináč)LF1.cuni.cz, daniela.pelclova(zavináč)vfn.cz
odb. as. prim. MUDr. Vít Petrik, vit.petrik(zavináč)vfn.cz
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., pavel.urban(zavináč)szu.cz
odb. as. MUDr. Jiří Valenta, jiri.valenta(zavináč)vfn.cz
odb. as. Bronislava Viest, bronislava.viest(zavináč)LF1.cuni.cz
odb. as. MUDr. Kamil Vlček, kamil.vlcek(zavináč)LF1.cuni.cz
Mgr. Štěpánka Vlčková, CSc., svlck(zavináč)LF1.cuni.cz
doc. MUDr. Sergej Zacharov, PhD., sergey.zakharov(zavináč)LF1.cuni.cz
odb. as. MUDr. Jiří Hlušička, jiri.hlusicka(zavináč)vfn.cz
odb. as. Mgr. Lucia Neuschlová, lucia.neuschlova(zavináč)vfn.cz


Postgraduální studenti:

PharmDr. Michal Urban michalurban123(zavináč)gmail.com
MUDr. Andrea Zavadilová-Laštovková, azava(zavináč)email.cz
MUDr. Kateřina Kotíková
MUDr. Olga Nurieva

MUDr. Jiří HlušičkaKlinika provádí výuku posluchačů 4. ročníku 1. LF a 6. ročníku 2. LF. Stáže pro 4. ročník 1. LF jsou zakončeny zkouškou. Výuka probíhá v rámci výuky vnitřního lékařství. Pedagogická činnost je zaměřena na výuku nemocí z povolání, posuzování vztahu profese a profesionálních rizik ke zdravotnímu stavu. Klinika je akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání.