1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
josmart 07.09.2017

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN


Klinika pracovního lékařství 1. LF UK

120 00 Praha 2, Na Bojišti 1
telefon: sekretariát 224 964 537, 224 964 630
fax.: 224 964 325, 224 964 629

e-mail: nempov(zavináč)LF1.cuni.cz (sekretariát)
http://nempov.lf1.cuni.cz/

 


Toxikologické informační středisko:

120 00 Praha 2, Na Bojišti 1
tel.: 224 919 293, 224 915 402
e-mail: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.,  
daniela.pelclova(zavináč)LF1.cuni.cz, daniela.pelclova(zavináč)vfn.cz
http://www.tis-cz.cz


přednosta:
doc. MUDr. Sergej Zacharov, PhD., sergej.zacharov(zavináč)LF1.cuni.cz, sergej.zacharov(zavináč)vfn.cz

sekretariát :
Adéla Matušková, adela.matuskova(zavináč)vfn.cz
Tereza Klusáčková, tereza.klusackova(zavináč)vfn.cz


Personální obsazení:

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., daniela.pelclova(zavináč)LF1.cuni.cz, daniela.pelclova(zavináč)vfn.cz
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., pavel.urban(zavináč)szu.cz
doc. MUDr. Sergej Zacharov, PhD., sergej.zacharov(zavináč)LF1.cuni.cz
odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., zdenka.fenclova(zavináč)LF1.cuni.cz
odb. as. MUDr. Jiří Hlušička, jiri.hlusicka(zavináč)vfn.cz
odb. as. MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D. pavlina.klusackova(zavináč)LF1.cuni.cz
odb. as. prim. MUDr. Jiří Lešovský, jiri.lesovsky(zavináč)vfn.cz
odb. as. MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA, alena.machovcova(zavináč)fnmotol.cz
odb. as. Mgr. Karolína Mrázová, Ph.D. karolina.mrazova(zavináč)vfn.cz
odb. as. Mgr. Lucia Neuschlová, lucia.neuschlova(zavináč)vfn.cz
odb. as. MUDr. Jiří Valenta, jiri.valenta(zavináč)vfn.cz
odb. as. Bronislava Viest, bronislava.viest(zavináč)LF1.cuni.cz
odb. as. MUDr. Kamil Vlček, kamil.vlcek(zavináč)LF1.cuni.cz
Mgr. Štěpánka Vlčková, CSc., svlck(zavináč)LF1.cuni.cz


Postgraduální studenti:

PharmDr. Michal Urban michalurban123(zavináč)gmail.com
MUDr. Andrea Zavadilová-Laštovková, azava(zavináč)email.cz
MUDr. Kateřina Kotíková
MUDr. Olga Nurieva

MUDr. Jiří HlušičkaKlinika provádí výuku posluchačů 4. ročníku 1. LF a 6. ročníku 2. LF. Stáže pro 4. ročník 1. LF jsou zakončeny zkouškou. Výuka probíhá v rámci výuky vnitřního lékařství. Pedagogická činnost je zaměřena na výuku nemocí z povolání, posuzování vztahu profese a profesionálních rizik ke zdravotnímu stavu. Klinika je akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání.