1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
jprucha 04.01.2017

Ph.D. studium

Nabídka doktorského studia, obor PREVENTIVNÍ MEDICÍNA:

doc. MUDr. Sergej Zacharov, PhD.:

  • Hodnocení a řízení rizika pro zdraví osob exponovaných nanočásticím při zpracování nanomateriálů.
  • Role mechanismů oxidačního stresu u akutních otrav metanolem.
  • Mechanismy neuronálního poškození a neurodegenerativní změny v důsledku akutní intoxikace metanolem.

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.,

vedoucí Toxikologického informačního střediska Kliniky pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze

Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Tel.: + 420 224 964 155

E-mail: sergej.zacharov(zavinac)vfn.cz