1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
jsedmik 28.05.2021

Významné aktivity pracovníků

Významné aktivity pracovníků

Funkce a členství v odborných společnostech


prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., FEAPCCT

 • Společnost Pracovního lékařství ČLS JEP
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
 • Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
 • Oborová komise Pracovní lékařství Vědecké Rady ČLK
 • Oborová rada 18 „Preventivní medicína" doktorských studijních programů v biomedicíně UK
 • Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP)
 • Stálý výbor 3 pro vzdělávání a výzkum při Radě vlády pro BOZP
 • Stálý výbor 4 pro sociální a zdravotní problematiku při Radě vlády pro BOZP
 • Pracovní skupina pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání při Radě vlády pro BOZP
 • Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním (pokladník)
 • Rada Národního registru nemocí z povolání
 • Fellow of the Collegium Ramazzini
 • člen Executive Council a Planning Committee Collegium Ramazzini
 • Fellow of European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists, FEAPCCT
 • Scientific Committee on Nanomaterial Worker´s Health of International Commission on Occupational Health (ICOH)
 • Národní delegát Experts Group on Diagnostic Criteria of Occupational Diseases of the European Commission
 • Working Group on Rapid Risk Assessment, SCHEER
 • MODERNET (Monitoring trends in Occupational Diseases and tracing new and Emerging Risks in a NETwork)
 • European Respiratory Society

doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

 • Společnost Pracovního lékařství ČLS JEP
 • Sekce průmyslové neurologie České neurologické společnosti ČLS JEP
 • národní delegát ve Working Group on European Occupational Diseases Statistics (EUROSTAT/EODS)
 • národní delegát ve Working Group on Musculoskeletal Disorders EC
 • národní delegát v ACSH Working Group on Occupational Diseases EC
 • Oborová rada 18 „Preventivní medicína" doktorských studijních programů v biomedicíně UK a AV ČR
 • Vědecká rada SZÚ (tajemník)
 • Rada VÚBP, v.v.i.
 • Rada Národního registru nemocí z povolání NZIS
 • tajemník Pracovní skupiny pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání při Radě vlády pro BOZP
 • zástupce národního delegáta Experts Group on Diagnostic Criteria of Occupational Diseases of the European Commission

prof. MUDr. Sergej Zacharov, PhD.

 • předseda Revizní komise České lékařské komory pro Prahu 2
 • Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost
 • člen Výkonného výboru a Vědeckého výboru a pokladník European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT)
 • Člen Vědeckého výboru pro zdravotní, environmentální a nová rizika Evropské komise DG SANTE (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER EU)
 • člen Vědeckých výborů pro pracovní lékařství, pracovní toxikologii a pro zdraví zaměstnanců pracujících v riziku nanočástic Mezinárodní komise pracovní medicíny (International Commission on Occupational Health (ICOH)
 • European Respiratory Society

odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.

 • Revizní komise společnosti Pracovního lékařství ČLS JEP
 • předseda Rady Národního registru nemocí z povolání
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
 • European Respiratory Society

odb. as. MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D.

 

 • Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
 • Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
 • European Respiratory Society

 

prim. odb. as. MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA

 • Dermatovenerologická společnost ČLS JEP
 • Onkologická společnost ČLS JEP
 • Lymfologická společnost ČLS JEP
 • European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)

odb. as. Mgr. Lucia Neuschlová

 • Česká odborná společnost klinické farmacie

odb. as. MUDr. Jiří Valenta

 • Člen výboru České společnosti pro trombózu a hemostázu České lékařské společnosti JEP.

odb. as. MUDr. Kamil Vlček

 • Společnost pracovního lékařství ČLS JEP


Členství v redakčních radách časopisů

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., FEAPCCT

 • Central European Journal of Public Health (CEJPH)
 • International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health Central European Journal of Public Health

doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

 • Journal of Safety Research and Regulations (JOSRA)

odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.

 • Praktický lékař

prim. odb. as. MUDr. Alena Machovcová, MBA

 • Dermatologie pro praxi
 • Pediatrie pro praxi