1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
jsedmik 28.05.2021

Granty

Granty EU/WHO

 • Projekt „Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze” (reg. č. CZ.2.16/3.1.00/24.12) v rámci 4. výzvy Praha – Konkurenceschopnost (www.oppk.cz), prioritní osa 3 – Inovace a podnikání, oblast podpory – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů VFN.
 • Project “Study on hazardous detergents mixtures contained in soluble packaging for single use (LiquiCaps)” - European Commission, Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW). Tender no 406/PP/ENT/IMA/14/119429, období 2015-2016. Collaborating partners: Federal InstituteFor Risk Assessment (BfR), Berlin, Public Health England, CRCE Chilton (PHE), and the Italian National Institute of Health, Rome (INIH). Pracovníci kliniky, podílející se na řešení projektu: prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., Mgr. Karolina Mrázová, Ph.D.
 • Alerting System and the Criteria for Development of a Health Surveillance System for the Deliberate Release of Chemicals by Terrorists (ASHT phase III), období 2012-2014.
  Základní informace o projektu ve formátu PDF
  Project on multi-sectoral preparedness and health-security: public health preparedness and response planning in the field of pandemic influenza and other serious cross-border health threats, including bio-threats (2008-2013). No: 591046/2011.
 • Alerting System and the Criteria for Development of a Health Surveillance System for the Deliberate Release of Chemicals by Terrorists (ASHT phase II), období 2007-2010. Project under the work plan for 2007 for the implementation of the Programme for Community Action in the fields of Public Health (2003-2008) Decision No 1786/2002/EC. Řešitel/Principal investigator: Health Protection Agency, Collaborating partner: WHO. Pracovníci kliniky, podílející se na řešení projektu: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., Ing. Dr. Tomáš Navrátil, Ph. D., MUDr. Sergey Zakharov, CSc., Mgr. Štěpánka Vlčková, CSc.
  • DeNaMiC Project (Description of the Nature of the Accidental Misuse of Chemicals and Chemical Products), období 2007-2009. Řešitel/Principal investigator: Health Protection Agency, Collaborating partner: WHO. Pracovníci kliniky, podílející se na řešení projektu: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., Mgr. Karolína Mrázová
  • EK 35200.2005.003-2005.626, období 2005-2007. Implementation of EODS (European Occupational Diseases Statistics) System in the Czech Republic. Řešitel/Principal investigator: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. Pracovníci kliniky podílející se na řešení projektu: odb. as. MUDr. Z. Fenclová, CSc.

PROGRES (2017 – 2021) - PROGRAMY ROZVOJE VĚDNÍCH OBLASTÍ UNIVERZITY KARLOVY 

 • KOMPLIKACE METABOLICKÝCH CHOROB - identifikační kód Q25 Koordinátor Programu: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
 • ONEMOCNĚNÍ OROFACIÁLNÍHO SYSTÉMU – VÝSKYT, MECHANISMY, PREVENCE, LÉČBA, INTERAKCE – identifikační kód Q29 
  Koordinátor Programu: Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.
 • ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZDRAVOTNÍ PÉČE MZ

 • 43/17/RPZP: PREVENCE A VČASNÁ DIAGNOSTIKA INICIÁLNÍCH FOREM NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ MODERNÍMI METODAMI U OSOB PRACUJÍCÍCH S NANOČÁSTICEMI
  Hlavní řešitel projektu: Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. FEAPCCT
  Odborný garant projektu: Prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
 • 44/16/RPZP: PREVENCE A VČASNÁ DIAGNOSTIKA NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ U OSOB EXPONOVANÝCH NANOČÁSTICÍM V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ
  Hlavní řešitel projektu: Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. FEAPCCT
  Odborný garant projektu: Prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
 • 43/16/RPZP: PROSPEKTIVNÍ STUDIE DLOUHODOBÝCH ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ I CHRONICKÝCH NEURODEGENERATIVNÍCH ZMĚN PO AKUTNÍCH INTOXIKACÍCH METHANOLEM
  Hlavní řešitel projektu: Prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. Odborný garant projektu: Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. FEAPCCT
 • 9/15/NAP 2015:PROSPEKTIVNÍ STUDIE DLOUHODOBÝCH ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A MARKERŮ POŠKOZENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU U AKUTNÍCH INTOXIKACÍ METHANOLEM
  Hlavní řešitel projektu: Prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
  Odborný garant projektu: Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. FEAPCCT
 • 12/14/NAP 2014: PROSPEKTIVNÍ STUDIE DLOUHODOBÝCH ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ AKUTNÍCH INTOXIKACÍ METHANOLEM
  Hlavní řešitel projektu: Prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
  Odborný garant projektu: Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. FEAPCCT
 • 36/13/NAP 2013: PROSPEKTIVNÍ STUDIE DLOUHODOBÝCH ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ AKUTNÍCH INTOXIKACÍ METANOLEM
  Hlavní řešitel projektu: Prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
  Odborný garant projektu: Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. FEAPCCT
 • PRVOUK 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2012-2016)

  KOMPLIKACE METABOLICKÝCH CHOROB - PRVOUK P25
  Koordinátor Programu: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
 • NEUROPSYCHIATRICKÉ ASPEKTY NEURODEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ - PRVOUK P26
  Koordinátor Programu: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA.
 • STOMATOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ, VÝSKYT, MECHANIZMY, PREVENCE, LÉČBA, INTERAKCE - PRVOUK P28
 • Koordinátor Programu: Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.
  Člen rady koordinátora: Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

GRANTY IGA, GAČR, GAUK, MPSV

 • GAČR 18-02079S (období 2018-2021) Vliv expozice nanočásticím na změny v DNA u lidské populace. 
  Řešitel/Principal investigator: Mgr. Andrea Rössnerová, PhD., ÚEM AV ČR Spoluřešitel: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: Prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., Mgr. Štěpánka Vlčková, CSc., MUDr. Pavlína Klusáčková, PhD., MUDr. Lucie Lischková
 • VES 2016, 16-27075A (období 2016-2019) Neurodegenerativní procesy u pacientů exponovaných metanolu: prospektivní studie po hromadné otravě metanolem v České republice v roce 2012 
 • Řešitel/Principal investigator: Prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., MUDr. Petr Ridzoň, MUDr. Vít Petrik, MUDr. Jiří Hlušička, Mgr. Lucia Neuschlová, PharmDr. Eliška Lacinová, Mgr. Štěpánka Vlčková, CSc.
 • NT/14471 (období 2013-2015) Vývoj metody ke kvantitativnímu hodnocení podílu rizikových faktorů práce na etiologii chronických onemocnění bederní páteře a formulace klinických a hygienických kritérií pro posuzování těchto onemocnění jako nemoci z povolání.
  Řešitel/Principal investigator: doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., MUDr. Petr Ridzoň, MUDr. Andrea Zavadilová.
 • NS10298-3 (období 2009-2011) Monitorování biorytmů metabolitů kyseliny arachidonové standardizovanou metodikou. /Monitoring of the biorhythms of arachidonic acid metabolites using a standardized method.
  Řešitel/Principal investigator: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., odb. as. MUDr. Jindřiška Lebedová, Mgr. Štěpánka Vlčková, CSc.
 • NR9338-3 (období 2007-2009) Vliv individuálních faktorů na hodnoty markerů oxidačního stresu v biologickém materiálu osob s expozicí azbestu a oxidu křemičitému/Influence of individual factors on the levels of markers of oxidative stress in biological materials of subjects with exposure to asbestos and silica. Řešitel/Principal investigator: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
  Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., odb. as. MUDr. Jindřiška Lebedová
 • NR/8556-5 (období 2005-2009) Longitudinální prospektivní studie rizika nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice 
 • Řešitel: prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
  Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
 • NR/8107-3 (období 2004-2006) Zjišťování oxidativního stresu u osob s expozicí fibrogenním prachům / Ascertainment of oxidant stress in persons exposed to fibrogenic dusts.
  Řešitel/Principal investigator: Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
  Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., odb. as. MUDr. Jindřiška Lebedová, MUDr. Pavlína Klusáčková
 • NR/8109-3 (období 2004-2006) Sledování vývoje zánětlivých parametrů u nemocných s profesionálním bronchiálním astmatem/Study of the development of the markers of inflammation in patients with occupational asthma
  Řešitel/Principal investigator: odb. as. MUDr. Jindřiška Lebedová
  Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., MUDr. Pavlína Klusáčková
 • NJ/7564-3 (období 2003-2005)
  Biologické monitorování a zdravotní riziko při průmyslové expozici methylen-4,4'-difenyldiisokynátu
  Řešitel/Principal investigatorl: Ing. Vladimír Stránský, CSc. Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: MUDr. Jindřiška Lebedová
 • NJ 6081-3 (období 2000-2002) Detekce typu ventilační poruchy a přínos CT diagnostiky u pleurálních hyalinóz způsobených azbestem/Detection of the type of ventilatory impairment and the input of the CT diagnostics in pleural hyalinoses due to asbestos
  Řešitel/Principal investigator: odb. as. MUDr. Jindřiška Lebedová
  Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
 • NI 6308-3 (období 2000-2002)
  Expozice křemíku a ANCA- asociované vaskulitidy/ Exposure to silica and ANCA- ssociated vasculitides
  Řešitel/Principal investigator: Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
  Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., odb. as. MUDr. Jindřiška Lebedová
 • NJ/5153-3 (období 1999-2001)
  Standardizace komplexní diagnostiky v neurologii pracovního a životního prostředí
  Řešitel/Principal investigator: doc. MUDr. Edgar Lukáš, DrSc.
  Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
 • 4238-3 (období 1997-1999) Nové možnosti polarografické a voltametrické analýzy vybraných biologicky aktivních látek v toxikologicky zajímavých systémech/New possibilities of polarography and voltammetry for the analysis of biologically active substances.
  Řešitel/Principal investigator: doc. ing. Ladislav Novotný, CSc.
  Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., Ing. Zdeňka Dlasková-Šenholdová, Ph.D., odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
 • 3989-3 (období 1997-1999) Sledování zdravotního stavu učňů vystavených bronchotropním látkám na pracovišti (epidemiologická studie)
  Řešitel/Principal investigator: MUDr. Lebedová Jindřiška
 • 3497-3 (období 1996-1998) Komplexní klinické a neurofyziologické hodnocení změn zdravotního stavu osob exponovaných neurotoxickým látkám
  Řešitel/Principal investigator: doc. MUDr. Edgar Lukáš, DrSc.
  Pracovníci Kliniky nemocí z povolání spolupodílející se na řešení projektu: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
 • 2757- 3 SZÚ 3513 (období 1995-1997) Testování účinnosti dithiolových chelátotvorných látek pro mobilizaci rtuti a olova u profesionálně exponovaných osob/Testing of the effectivity of dithiol chelating agents for the mobilisation of mercury and lead in occupationally exposed subjects.
  Řešitel/Principal investigator: prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
  Pracovníci Kliniky nemocí z povolání spolupodílející se na řešení projektu: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., odb. as. MUDr.Jindřiška Lebedová, Ing. Zdeňka Dlasková-Šenholdová, Ph.D.
 • 3299-1 (období 1995) Nemoci z povolání v České republice v roce 1995
  Řešitel/Principal investigator: doc.MUDr. Pavel Urban, CSc.
 • 1639-3 (období 1993-1995) Využití neurofyziologických vyšetřovacích metod v neurotoxikologii
  Řešitel/Principal investigator: doc. MUDr. Edgar Lukáš, DrSc.
  Pracovníci Kliniky nemocí z povolání spolupodílející se na řešení projektu: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
 • NO5390-3 (období 1999-2001) Modelové standardy léčebné a diagnostické péče ČLS Standard profesionální alergické rinitidy
  Řešitel/Principal investigator: odb. as. MUDr. Jindřiška Lebedová
  Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
 • NO5390-3 (období 1999-2001) Modelové standardy léčebné a diagnostické péče ČLS Standard profesionálního astma bronchiale
  Řešitel/Principal investigator: prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
  Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: odb. as. MUDr. Jindřiška Lebedová
 • 5073-1 (období 1998-1999) Modelové standardy léčebné a diagnostické péče ČLS – Standard plicní silikózy
  Řešitel/Principal investigator: odb. as. MUDr. Jindřiška Lebedová
  Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. , odb. as. MUDr. Marie Spáčilová
 • GRANT GAČR

 • 313/96/0623 (období 1996-1997)
  Genotoxicita toluenu /Genotoxicity of toluene.
  Řešitel/Principal investigator: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
  Pracovníci kliniky, spolupodílející se na řešení projektu: Ing. Zdeňka Dlasková-Šenholdová, Ph.D.

GRANT UK

 • 13/2003/C/1.LF
  (období 2003)
  Využití metody indukovaného sputa pro diagnostiku a sledování vývoje profesionálního astma bronchiale/Using of the method of induced sputum for the diagnostics and follow-up of occupational asthma
  Řešitel/Principal investigator: MUDr. Pavlína Klusáčková-Janů
  Pracovníci kliniky, spolupodílející se na řešení projektu: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., Bc. Michaela Chvalová

VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY

  MSM 0221620807 (období 2005-2011)
  Metabolické, endokrinní a genetické aspekty prevence, diagnostiky a terapie kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních a renovaskulárních onemocnění/ Metabolic, endocrine and genetic aspects of prevention, diagnostics and therapy of cardiovascular, cerebrovascular and renovascular diseases
  Řešitel/Principal investigator: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
  Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
 • MSM 111100002 (období 1998-2004)
  Metabolické, hormonální a imunologické změny vedoucí ke vzniku a rozvoji cévních onemocnění jejich patofyziologie, diagnostika, terapie, epidemiologie, prevence
  Řešitel/Principal investigator: prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.)
  Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., odb. as. MUDr. Jindřiška Lebedová
 • MSM 111100005 (období 1998-2004)
  Nové technologie a postupy v diagnostice, prevenci a léčbě/New technologies and guidelines in the diagnostics, prevention, and treatment.
  Řešitel/Principal investigator: prof. MUDr. Marie Pešková, DrSc.
  Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., odb. as. MUDr. Jindřiška Lebedová

GRANT MPSV

 • RV 24 (období 1996)
  Stav pracovních podmínek a pracovního prostředí ve vybraných oborech ekonomických činností/Status of working condition and of the workplace in selected branches of economic activity
  Řešitel/Principal investigator: Ing. P. Kebl
  Pracovníci kliniky spolupodílející se na řešení projektu: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ MZ ČR

 • č. 47 /9 (období 1998-1999)
  Prevence úrazů a otrav/Prevention of injuries and poisonings.
  Řešitel/Principal investigator: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
  (období 2000-2001)
  Řešitel/Principal investigator: MUDr. Hana Rakovcová
  Pracovníci kliniky, spolupodílející se na řešení projektu: odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
 • č. 9938 (období 2008-2009)
  Prevence otrav u dětí/Prevention of poisonings in children.
  Řešitel/Principal investigator: Mgr. Karolina Mrázová
  Pracovníci kliniky, spolupodílející se na řešení projektu: MUDr. Hana Rakovcová, prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.