1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
03.02.2015

Doporučená literatura

Pelclova D. a kol.: Nemoci z povolání a intoxikace. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 3., doplněné vydání, Karolinum Praha 2014, 316 s. ISBN 978-80-246-2597-3, 978-80-246-2607-9 (pdf) (Fenclová Z., Klusáčková P., Lebedová J., Machovcová A., Petrik V., Ridzoň P., Urban P., Zakharov S.)

5574

 

Pelclová D., Štípek S., Zima T.: Toxikologie. In: Zima T.: Laboratorní diagnostika. 3 vyd. Praha: Galen, 2013, s. 853-868. ISBN 978-80-7492-062-2.

5576