1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
jsedmik 25.05.2021

Postgraduální studium

Klinika je akreditována Ministerstvem zdravotnictví na specializační vzdělávání v celém oboru Pracovní lékařství,
viz Rozhodnutí MZ z 30. 9. 2011.

Výuka probíhá v Centru pracovního lékařství i v dalších částech kliniky pracovního lékařství.

Klinika má dále uzavřen smluvní vztah na výuku s pracovištěm:


  • Státní zdravotní ústav, Praha

Bližší informace o obsahu studia viz http://www.ipvz.cz.