1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
jsedmik 25.05.2021

Historie

 

 

Vedení kliniky pracovního lékařství:

1. Prof. MUDr. Jaroslav Teisinger, DrSc. 1947-1970
2. Prof. MUDr. Karel Rejsek, DrSc. 1970-1975
3. Prof. MUDr. Pravoslav Hykeš, DrSc. 1975-1991
4. Doc. MUDr. Jana Vejlupková, CSc. 1991-1995
5. Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 1995-2017
6. Prof. MUDr. Sergej Zacharov, PhD. 2017-dosud
ZALOŽENÍ OBORU PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ V ČESKOSLOVENSKU

 

Profesor MUDr. J. Teisinger, DrSc.

Po roce 1945 byly zakládány první ústavy pracovního lékařství a v roce 1946 vznikla v Praze první klinika nemocí z povolání v ČSR, v Brně v roce 1952. V roce 1946 vznikla samostatná Československá společnost pracovního lékařství. Od roku 1949 vychází časopis Pracovní lékařství.
V roce 1932 se ČSR připojila k Návrhu úmluvy týkající se odškodnění nemocí z povolání Všeobecné konference Mezinárodní organizace práce Společnosti národů.

V tomtéž roce vybudoval profesor MUDr. Jaroslav Teisinger, DrSc., zakladatel oboru pracovní lékařství v Československu, na II. interní klinice v Praze 2 první Poradnu pro choroby z povolání u nás.

V roce 1933 byl ve Spolku českých lékařů vytvořen Odbor pro studium chorob z povolání a úraznictví, který byl v roce 1940 přejmenován na Odbor pro pracovní lékařství.


Založení kliniky nemocí z povolání v roce 1947


Dne 15.1.1947 se profesor MUDr. J. Teisinger, DrSc., stal přednostou první kliniky nemocí z povolání. Vedl výuku studentů i postgraduální vzdělávání lékařů, byl předsedou atestační komise pro udělování specializace v oboru nemocí z povolání. Stál u zrodu Odboru pro pracovní lékařství Spolku českých lékařů i pozdější Společnosti pracovního lékařství (1946). V roce 1948 dal podnět k založení časopisu Pracovní lékařství. Po válce založil Ústav pracovního lékařství v Praze, v roce 1952 změněný na Ústav hygieny práce a nemocí z povolání. V roce 1952 byly politickým rozhodnutím zrušeny ústavy pracovního lékařství. Hygiena práce, fyziologie a psychologie práce přešly do hygienické služby a klinická část na příslušné interny jako oddělení nemocí z povolání. V roce 1956 byla oficiálně ustanovena specializace v oboru nemocí z povolání jako nástavbová atestace na vnitřní lékařství. V 70. letech byla specializace oborů nemocí z povolání a hygieny práce spojena ve společné atestaci. Profesor MUDr. J. Teisinger, DrSc., stál nejen v čele kliniky, Ústavu pracovního lékařství, Společnosti pracovního lékařství a redakční rady Pracovního lékařství, ale byl i vynikajícím vědcem, oceňovaným doma a v zahraničí. Více o zakladateli oboru Pracovní lékařství v Československu a o historii kliniky se lze dočíst v monografii doc. MUDr. Jany Vejlupkové, CSc.


Pazderová - Vejlupková J a kol.: Profesor Jaroslav Teisinger a historie českého pracovního lékařství 1. vyd., Galén Praha 2005 ISBN-10: 80-7262-339-7

Medaile a ocenění prof. MUDr. J. Teisingera, DrSc.


1960 medaile Karolinska Mediko-Kirurgiska Institutet Kungl

1962 medaile J. E. Purkyně, Spolek českých lékařů v Praze

1962 pamětní medaile ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo

1967 diplom Udruženje za Medicinu Rada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavie

1970 Pamětní medaile UK při příležitosti životního výročí

1972 Stříbrná plaketa ČSAV J. Heyrovského za zásluhy o rozvoj chemických věd

1973 Krakovská pamětní medaile Academia Medica M. Koperníka

1977 diplom Istituto Nazionale per Assicurazione, Premio Internazionale Buccheri La

Terla in Medicina del Lavoro, Itálie

1983 diplom The Institute for Medical Research and Occupational Health, Jugoslávie

medaile Assoc. Nacional de Medicina do Trabalho, Santos Brasil

 

DALŠÍMI PŘEDNOSTY BYLI:

1970-1975 Prof. MUDr. Karel Rejsek, DrSc.,

1975-1991 Prof. MUDr. Pravoslav Hykeš, DrSc.,

1991-1995 Doc. MUDr. Jana Vejlupková, CSc.,

1995 Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

 

pelclova_foto.small.jpg

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 4170 poslední aktualizace: jsedmik, 25.05.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.