1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
tinnok 20.02.2017

Program a obsah studia, podmínky absolvování

Program a obsah studia, podmínky absolvování

 

Výuka pracovního lékařství a toxikologie u studentů 2. LF UK realizovaná pracovníky 1. LF UK je zaměřena na právní aspekty nemocí z povolání, prevenci nemocí z povolání, profesionální pneumologii, problematiku fyzikálních faktorů (nemocí z povolání způsobených vibracemi, přetížením končetin, ionizujícím zářením). Soustředí se také na klinickou a profesionální

toxikologii a profesionální karcinogeny.

 

Pracovní lékařství a toxikologie se vyučují v 11. a 12. semestru. Výuka probíhá blokovým systémem, každá studijní skupina absolvuje na klinice dva výukové dny. Po oba dny se studenti scházejí v 8 hodin v posluchárně kliniky v Praze 2, Na Bojišti 1, v přízemí.

V průběhu výuky každý student absolvuje 5 hodin seminářů a 5 hodin praktických cvičení. Pro praktická cvičení se studijní skupiny dále dělí na menší pracovní skupinky.

 

Sylabus výuky:

Nemoci z povolání, seznam nemocí z povolání, legislativa.

Nejčastější nemoci z povolání v ČR, povinnosti lékaře při podezření na nemoc z povolání, hlášení nemocí z povolání a sociálně-právní důsledky. Ohrožení nemocí z povolání.

Monitorování expozice noxám v pracovním prostředí, biologické expoziční testy.

Preventivní prohlídky u osob pracujících v riziku.

Toxikologické informační středisko.

Profesionální karcinogeny (chemické i fyzikální), dělení karcinogenů dle IARC.

Nejčastější profesionální karcinogeny a jejich cílové orgány.

Deterministické a stochastické účinky ionizujícího záření. 

Léčba ozářených osob.

Problematika onemocnění z fyzikálních faktorů
Profesionální toxikologie

Profesionální pneumologie

 

 

Podmínky absolvování předmětu:

  1. Absolvování předmětu je ukončeno písemným testem.
  2. Účast na výuce je povinná. V případě absence ze závažných důvodů je nutno chybějící výuku nahradit po domluvě s asistentem, zodpovědným za výuku.
  3. Pro absolvování praktických cvičení v druhý den výuky je nutno mít k dispozici vlastní plášť a fonendoskop.
  4. Každý student musí nosit na viditelném místě studentskou legitimaci.
počet zobrazení: 1131 poslední aktualizace: jsedmik, 20.02.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.