1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
tinnok 18.03.2017

Otázky

Základní otázky z oboru nemoci z povolání a toxikologie při státní zkoušce z vnitřního lékařství

 

 

 

1. Nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, seznam nemocí z povolání, sociálně-právní důsledky a odškodňování nemocí z povolání

2. Profesionální bronchiální astma a alergická rinitida

3. Profesionální exogenní alergická alveolitida – akutní a chronická forma

4. Onemocnění z azbestu - nádorová a nenádorová

5. Silikóza plic

6. Uhlokopská pneumokonióza

7. Poškození dýchacích cest a plic dráždivými plyny a toxickými látkami: chlór, oxidy dusíku, horečka z kovů

8. Intoxikace olovem

9. Intoxikace rtutí

10. Intoxikace pesticidy (organofosforovými a karbamátovými insekticidy, warfarinovými rodenticidy)

11. Intoxikace metylalkoholem, etylenglykolem a etylalkoholem

12. Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, benzín, toluen, trichloretylen, benzen, tetrachlormetan)

13. Intoxikace oxidem uhelnatým, kyanovodíkem a kyanidy

14. Intoxikace methemoglobinizujícími látkami - anilín, nitrobenzen, léky

15. Intoxikace houbami - muchomůrka hlízovitá, muchomůrka tygrovaná, lysohlávky, pavučinec plyšový

16. Intoxikace léky - obecné pokyny, otravy benzodiazepiny, paracetamolem, morfinem, tricyklickými antidepresivy

17. První pomoc při akutních intoxikacích léky a po požití kyselin a louhů – obecné zásady, význam a dávkování aktivního uhlí; funkce Toxikologického informačního střediska

18. Deterministické účinky ionizujícího záření - nemoc z ozáření, dermatitida, katarakta, porucha fertility; diagnostika, odhad dávky a léčení

19. Problematika profesionálních karcinogenů - chemické a fyzikální karcinogeny, klasifikace IARC, kritéria pro uznávání profesionálních tumorů v ČR

20. Profesionální onemocnění nervů, cév, kostí a kloubů horních končetin z vibrací

21. Profesionální onemocnění z dlouhodobého nadměrného jednostranného zatížení končetin; diagnostika, klinická a hygienická kritéria

22. Kožní profesionální onemocnění – alergická i nealergická; diagnostika


počet zobrazení: 1199 poslední aktualizace: jsedmik, 18.03.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.