1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
tinnok 03.02.2015

Doporučená literatura

Doporučená literatura

Pelclová D a kol.: Nemoci z povolání a intoxikace. Učební texty UK (Karolinum Praha 2006.

ISBN 80-246-1183-X, 207 s.

Pelclová D: Akutní otravy. Kapitola 27. In: Klener P a kolektiv: Vnitřní lékařství, 3. vydání. Praha: Galén 2006

Tuček M, Cikrt M a Pelclová D: Pracovní lékařství pro praxi. Příručka s doporučenými standardy. Praha: Grada 2005

Pelclová, D, Štípek S, a Zima T: Toxikologie. In: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika. ČR, Praha, 2007, s. 739-754. 2. rozšířené a upravené vydání, Galén – Karolinum.

počet zobrazení: 1061 poslední aktualizace: tinnok, 03.02.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.